Wat zijn de grootste uitdagingen voor Europa in de komende jaren? Hoe zal de Europese Unie er in 2030 uitzien? Willen we minder of meer Europa? Wat is voor u een absolute prioriteit? In België, net zoals in alle lidstaten van de Europese Unie, organiseren we tot december van dit jaar dialogen met de burgers. De conclusies van die dialogen zullen opgenomen worden in een syntheserapport dat België zal voorstellen op een toekomstige Europese Raad. Alle lidstaten zullen deze opdracht uitvoeren, zodat alle nationale rapporten door alle Europese regeringsleiders op deze Europese Raad kunnen worden besproken. België heeft al een lange traditie van debatten over Europa. Het initiatief van de burgerdialogen is een nieuwe aanvulling hiervan. Over Europa spreken we namelijk nooit genoeg! Het doel is om de interesse voor Europa verder aan te scherpen om mee te bepalen welke koers de Europese Unie in de toekomst moet volgen. Zo willen we de burgers nog dichter bij het Europese project brengen en hen beter bij de beslissingen betrekken.

Veel Belgische actoren zullen in 2018 en 2019 specifieke programma’s rond de burgerraadplegingen opzetten. U vindt hieronder een kalender met deze activiteiten. Het Belgische rapport zal de conclusies van alle geplande evenementen in België bundelen.

Ook de Europese Commissie, via haar Vertegenwoordiging in België, werkt mee aan de burgerdialogen. De Commissie lanceerde op de dag van Europa, 9 mei, een openbare onlineraadpleging. Een panel van 96 burgers uit 27 lidstaten bereidde de raadpleging voor.

ONLINE FORMULIER


Een woord van de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders:
Overzicht van de komende evenementen met betrekking tot de burgerraadpleging:


Jubel, European Conversation Festival

Prototype van het Europese Conversatie Festival: innovatieve conversatieformats over de Europese democratie (naar het voorbeeld van de Scandinavische en Baltische democratie –en conversatiefestivals) open voor het brede publiek. Interactie met het publiek is voorzien in de verschillende debatten en workshops maar ook via zogenaamde “captation tools”.


 • Organisator: Jubel, European Conversation Festival

 • Datum evenement: 22/09/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 10u tot 23u

 • Locatie (volledig adres): Léopoldpark, Brussel


 • Website: jubelfestival.eu

 • E-mailadres voor registraties: contact@jubelfestival.eu

GebEUrtenissen: zit er toekomstmuziek in Europa?

GebEUrtenissen neemt actuele en onverwachte EU-kwesties onder de loep en richt zijn blik op de toekomst van Europa. Is er nog toekomstmuziek? De laatste jaren linken we Europa toch vooral aan crisis (Brexit, euro-, asiel-, klimaat-, banken-,…). Rob Heirbaut, VRT-journalist gespecialiseerd in Europese aangelegenheden, en Jan Hoogmartens, diplomaat bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, zullen de vragen van de deelnemers beantwoorden.

Na de Brexit verkeerde de EU in shock. Wat nu? De burgers van het Verenigd Koninkrijk beslisten dat zij geen deel meer wilden uitmaken van het Europees project. Hoe kunnen we het Europees project in de toekomst relevant laten zijn voor de lidstaten en hun burgers? Hoe gaan we gemeenschappelijke uitdagingen over bijvoorbeeld klimaat en migratie aan? Wat doet de EU om het debat met de lidstaten en de burger hierover aan te gaan? Is dit belangrijk?

Dit debat zal de gelegenheid bieden om naar uw bezorgdheden te luisteren. Een maximum aantal vragen zullen aan bod komen. Om u in te schrijven en zelfs al uw vragen te registreren, surf naar het hieronder vermelde inschrijvingsplatform.


 • Organisator: Europe Direct provincie Antwerpen en VLEVA

 • Datum evenement: 26/09/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 21u30

 • Locatie (volledig adres): Bibliotheek, Cultuurplein 2, Heist-op-den-Berg


 • Website: popupeuropa.be

 • Website voor registraties

De burgers spreken met Europa

EUROPA: IK HOU (NIET) VAN JOU?
Of hoe kunnen we de invloed van de burger op het Europa van morgen vergroten?

Deze grensoverschrijdende burgerraadpleging is een onderdeel van een cyclus evenementen georganiseerd door Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik over de relatie tussen burgers, buiten de grenzen van de Eurometropool, en de Europese Unie.

Ze maakt ook deel uit van een reeks grensoverschrijdende burgerraadplegingen begeleid door de Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) en het Institut Jacques Delors, gezien Eurometropool lid is van het MOT-netwerk.

Dit evenement zal zich in het bijzonder richten op de volgende thema’s: de participatieve democratie, de uitwisseling van ervaringen binnen Europa, de dagelijkse grensoverschrijdende mobiliteit en de percepties/voorstellingen van Europa in hoofde van de aanwezige Frans-Belgische deelnemers.

Innovatieve participatieve pedagogische methoden zullen gecombineerd worden met sociale media, om zoveel mogelijk burgers in staat te stellen deel te nemen aan het evenement en zo verder na te denken over en nieuwe voorstellen te formuleren voor de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking en de Europese constructie: ijsbrekers, speelse interventies, evaluaties... onder begeleiding van facilitators opgeleid in “the art of hosting”-methodes teneinde de collectieve intelligentie aan te boren in een welwillend en stimulerend debat. De verschillende participatiemomenten zullen ons in staat stellen een beter inzicht te verkrijgen in de bezorgdheden en eisen van de burgers, evenals hun visies op Europa in hun dagdagelijkse leven op een uitermate intercultureel en Europees grondgebied.

PROGRAMMA

 • 17:00 Verwelkoming van de deelnemers
 • 17:30 “Er was eens Europa” Inleiding
 • 18:00 “Europa, ik hou (niet) van jou? Of hoe kunnen we de invloed van de burger op het Europa van morgen vergroten?”
  Verlaat uw comfortzone en laat weten hoe u het Europa van vandaag en het Europa van morgen ziet, aan de hand van de methode van de collectieve intelligentie.
  Bestaat Europa echt Geloof ik in Europa? Welke band heb ik met Europa?
 • 21:00 Optredens van grensoverschrijdende muziekgroepen (met Black Paper Plane uit Tournai, Mooneye uit Zwevegem en Roken is Dodelijk uit Lille)
 • 00:00 Party met DJ


 • Organisator: Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

 • Datum evenement: 27/10/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 17u tot middernacht

 • Locatie (volledig adres): La Petite Fabriek, Rue du Moulin 16, 7500 Tournai


 • Website

 • E-Mail-Adresse für die Registrierung: loic.delhuvenne@eurometropolis.eu (Dhr. Loïc Delhuvenne +32 56 23 11 00)

U… en Europa ?! @BRUSSEL

Ronde tafel over de toekomst van de Europese Unie, georganiseerd in het kader van de burgerraadplegingen. De deelnemers zullen via een intense en open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren.

 • Europa in de wereld
 • Duurzame ontwikkeling in Europa
 • Innovatie in Europa
 • Welvaart en stabiliteit in Europa
 • De eenheid van Europa
 • Veiligheid in Europa
 • Europa en democratie

Merk op dat het invullen van het formulier niet automatisch betekent dat men ingeschreven is. Een selectie zal worden gemaakt om een zo heterogeen mogelijke groep te verkrijgen.


Verwachte type en aantal deelnemers: tussen 60 en 80 burgers van alle achtergronden


 • Organisator: de Belgische federale overheden

 • Datum evenement: 05/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 18u30 tot 22u

 • Locatie (volledig adres): IPC - International Press Center, Rue de la Loi 155, 1040 Brussel


 • Website om het registratieformulier in te vullen: https://sg.indiville.be/s3/laatuwstemhoren

U… en Europa ?! @GENT

Ronde tafel over de toekomst van de Europese Unie, georganiseerd in het kader van de burgerraadplegingen. De deelnemers zullen via een intense en open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren.

 • Europa in de wereld
 • Duurzame ontwikkeling in Europa
 • Innovatie in Europa
 • Welvaart en stabiliteit in Europa
 • De eenheid van Europa
 • Veiligheid in Europa
 • Europa en democratie

Merk op dat het invullen van het formulier niet automatisch betekent dat men ingeschreven is. Een selectie zal worden gemaakt om een zo heterogeen mogelijke groep te verkrijgen.


Verwachte type en aantal deelnemers: tussen 60 en 80 burgers van alle achtergronden


 • Organisator: de Belgische federale overheden

 • Datum evenement: 06/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 18u30 tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Monasterium Poortackere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent


 • Website om het registratieformulier in te vullen: https://sg.indiville.be/s3/laatuwstemhoren

U… en Europa ?! @LEUVEN

Ronde tafel over de toekomst van de Europese Unie, georganiseerd in het kader van de burgerraadplegingen. De deelnemers zullen via een intense en open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren.

 • Europa in de wereld
 • Duurzame ontwikkeling in Europa
 • Innovatie in Europa
 • Welvaart en stabiliteit in Europa
 • De eenheid van Europa
 • Veiligheid in Europa
 • Europa en democratie

Merk op dat het invullen van het formulier niet automatisch betekent dat men ingeschreven is. Een selectie zal worden gemaakt om een zo heterogeen mogelijke groep te verkrijgen.


Verwachte type en aantal deelnemers: tussen 60 en 80 burgers van alle achtergronden


 • Organisator: de Belgische federale overheden

 • Datum evenement: 07/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 18u30 tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Provinciehuis, Provincieplein 1, 3000 Leuven


 • Website om het registratieformulier in te vullen: https://sg.indiville.be/s3/laatuwstemhoren

U… en Europa ?! @NAMEN

Ronde tafel over de toekomst van de Europese Unie, georganiseerd in het kader van de burgerraadplegingen. De deelnemers zullen via een intense en open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren.

 • Europa in de wereld
 • Duurzame ontwikkeling in Europa
 • Innovatie in Europa
 • Welvaart en stabiliteit in Europa
 • De eenheid van Europa
 • Veiligheid in Europa
 • Europa en democratie

Merk op dat het invullen van het formulier niet automatisch betekent dat men ingeschreven is. Een selectie zal worden gemaakt om een zo heterogeen mogelijke groep te verkrijgen.


Verwachte type en aantal deelnemers: tussen 60 en 80 burgers van alle achtergronden


 • Organisator: de Belgische federale overheden

 • Datum evenement: 08/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 18u30 tot 22u

 • Locatie (volledig adres): La Bourse, Place d'Armes 1, 5000 Namur


 • Website om het registratieformulier in te vullen: https://sg.indiville.be/s3/laatuwstemhoren

Welke toekomst voor Europa aan de vooravond van de verkiezingen?

Toespraak van Europees parlementslid Marc TARABELLA en van Belgisch federaal parlementslid Richard MILLER, gevolgd door vragen van de deelnemers.

Verwachte type deelnemers: 250 studenten van Campus social de la Haute École en Hainaut de l'implantation de Mons – ook toegankelijk voor geïnteresseerde burgers.
Verwacht aantal deelnemers: 250


 • Datum evenement: 08/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 9u30 tot 12u

 • Locatie (volledig adres): Campus Social, Avenue Maistriau 13 -7000 Mons


 • Website: europedirecthainaut.be

 • E-mailadres voor registraties: social-mons@heh.be

The European Balcony project : Brussel

Voor het eerst in de Europese geschiedenis zullen burgers op het hele continent samenkomen op dezelfde dag – 10 november om 16 uur – om een breed debat aan te zwengelen over Europese democratie en wat het betekent om Europees burger te zijn.

Van theaters, balkons en andere openbare ruimtes in heel Europa zullen artiesten en inwoners de Europese Republiek uitroepen, debatteren, en de weg effenen voor de emancipatorische claim op gelijkheid van burgers in Europa voorbij de natiestaat.

Programma:

 • 16:00 Europees volkslied
  Voordracht van het manifest – Uitroeping van de Europese Republiek Adagio to Europe (fragment) door Didier Van Damme
 • 16:15 Presentatie door
  Paul Dujardin, CEO en artistiek directeur van BOZAR, en Simone Ceramicola, voorzitter van Avenir de l’Europe
 • 16:30 Open debat
 • 18:45 Conclusies door Avenir de l’Europe
 • 19:00 19:00 Einde van het evenement


 • Organisator: AVENIR DE L'EUROPE

 • Datum evenement: 10/11/2018

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 16u tot 19u

 • Locatie (volledig adres): Bertouille Rotonde - BOZAR, Ravensteinstraat 3, 1000 Brussel


 • Website: europeanbalconyproject.eu

 • Website / e-mailadres voor registraties:

G100 – Jongeren en Europa

In het kader van het Europees project "Gestructureerde Dialoog" organiseert de Jeugdraad (adviesorgaan en woordvoerder van de Franstalige Belgische jeugd) op zaterdag 10 november 2018 een G100 over de politieke participatie van jongeren. Dit zal de kans bieden aan honderden jongeren van 16 tot 30 jaar om met politici in debat te treden over onderwerpen die verband houden met de Europese Unie.

Volgende onderwerpen zullen besproken worden:

 • Van Europa een voorbeeld maken op het gebied van gender
 • Een Europa voor iedereen?
 • Europa op school
 • Een Europa zonder plastic, een droom?
 • Banen van de toekomst
 • Jonge vrijwilligers

Verwachte type deelnemers: Jongeren van 16 tot 30 jaar van de hele Federatie Wallonië-Brussel
Verwacht aantal deelnemers: 100


 • Organisator: Conseil de la Jeunesse - Fédération Wallonie-Bruxelles

 • Datum evenement: 10/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 10u tot 17u

 • Locatie (volledig adres): Huis van de Europese Geschiedenis- Belliardstraat 135, 1000 Brussel


 • Website: conseildelajeunesse.be

 • E-mailadres voor registraties: conseil.jeunesse@cfwb.be

U… en Europa ?! @LUIK

Ronde tafel over de toekomst van de Europese Unie, georganiseerd in het kader van de burgerraadplegingen. De deelnemers zullen via een intense en open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren.

 • Europa in de wereld
 • Duurzame ontwikkeling in Europa
 • Innovatie in Europa
 • Welvaart en stabiliteit in Europa
 • De eenheid van Europa
 • Veiligheid in Europa
 • Europa en democratie

Merk op dat het invullen van het formulier niet automatisch betekent dat men ingeschreven is. Een selectie zal worden gemaakt om een zo heterogeen mogelijke groep te verkrijgen.


Verwachte type en aantal deelnemers: tussen 60 en 80 burgers van alle achtergronden


 • Organisator: de Belgische federale overheden

 • Datum evenement: 14/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 18u30 tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Le Cadran, Rue de Bruxelles 3, 4000 Liège


 • Website om het registratieformulier in te vullen: https://sg.indiville.be/s3/laatuwstemhoren

Europese verkiezingen 2019: welke gevolgen voor de toekomst?

Discussie over het thema van de Europese verkiezingen van mei 2019 en hun impact op de toekomst van Europa.

Deelnemers zullen worden uitgenodigd om hun mening en bezorgdheid te uiten over de gevolgen van de komende Europese verkiezingen in mei 2019.

De discussie zal worden gemodereerd door de heer Martin Maréchal, voorzitter van JEF Belgium, met als gast mevrouw Isabelle Durant, adjunct-secretaris-generaal van UNCTAD (VN) en voormalig ondervoorzitter van het Europees Parlement.


Verwacht aantal deelnemers: 30


 • Datum evenement: 17/11/18

 • Begintijd van het evenement: 12u

 • Locatie (volledig adres): Bibliothèque Sésame, Boulevard Lambermont 200, 1030 Schaarbeek


 • Website

 • Website voor registraties

Debat over Europa aan de Université de Louvain-la-Neuve

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 20/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): SUD 11, Hall SUD A2, Place Croix du Sud, 1348 Louvain-la-Neuve


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

De toekomst van Europa met Rob Heirbaut en Leen De Witte

De doelstelling van het evenement is om burgers te betrekken bij het debat over de toekomst van Europa. Het lijkt vaak alsof er geen mening is bij burgers over de toekomst van Europa, omdat het probleem of situatie niet bevattelijk wordt gebracht. Daarom schakelen we 2 experts in. Rob Heirbaut en Leen De Witte (journalisten, VRT) hebben veel ervaring met het goed uitleggen van complexe (Europese) situaties. Dat bewijzen ze ook in hun podcasts over de Europese actualiteit.

Rob en Leen leggen een thema kort uit en verbinden er enkele vragen aan. Deze worden aan het publiek gesteld. Zij kunnen input geven en met elkaar in debat gaan. Deze input wordt verzameld en teruggekoppeld.

Verwachte type deelnemers: Inwoners van Sint-Niklaas. Alle leeftijdscategorieën. Het evenement gaat door op een hogeschool, de bedoeling is dus zeker om ook studenten aan te trekken.
Verwacht aantal deelnemers: 200


 • Organisator: VLEVA en Europa Direct provincie Oost-Vlaanderen

 • Datum evenement: 20/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 19u30 tot 21u30

 • Locatie (volledig adres): Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas


 • Website

 • E-Website voor registraties: https://www.flexmail.eu/f-941fc7a4d524a062

Over Europa praten: dat doen we samen

De pedagogische activiteit “Over Europa praten: dat doen we samen”, gelanceerd op initiatief van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders, heeft als doel een gesprek aan te gaan met laatstejaarsstudenten van het middelbaar over de oorsprong, de problemen en de uitdagingen van een Europa dat steeds vaker wordt bekritiseerd. De continuïteit van het Europese project berust op het vertrouwen dat iedereen aan Europa zal geven en het is belangrijk om jongeren aan te moedigen hun eigen mening te vormen over het Europa waarin zij willen leven en zich willen ontplooien.

Een gloednieuwe editie van het evenement zal plaatsvinden in november, dankzij een partnerschap met European Youth Parliament Belgium. Workshops zullen er worden georganiseerd door ervaren opleiders om jongeren in staat stellen een aantal EU-specifieke onderwerpen te bespreken die gekozen zijn op basis van hun interesse, teneinde participatie en collectieve reflectie over de toekomst van de Europese Unie aan te moedigen en hun kennis te testen. Bij deze gelegenheid zal Didier Reynders een toespraak houden over zijn ervaring als minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken en vragen van de studenten beantwoorden. Het evenement zal worden afgesloten met een bezoek aan het Egmontpaleis.

Middelbare scholen die een klas laatstejaarsstudenten (maximaal 30 personen) willen inschrijven, kunnen hun interesse meedelen via onderstaand e-mailadres.


 • Organisator: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 • Datum evenement:

  • 21/11/18 voor Franstalige en Duitstalige scholen
  • 22/11/18 voor Nederlandstalige scholen

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 8u40 tot 14u30

 • Locatie (volledig adres): Kleine Zavel 8, 1000 Brussel


 • Website

 • E-mailadres voor registraties: Belgium.Europe.You@diplobel.fed.be

Mannen en vrouwen in de Europese Unie, allen gelijk?

Discussie over het thema gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de Europese Unie. De deelnemers zullen worden uitgenodigd om hun standpunten en bezorgdheden te uiten over gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de Europese Unie en de toekomstige uitdagingen ter zake.

De discussie zal worden gemodereerd door de heer Martin Maréchal (onder voorbehoud), voorzitter van JEF Belgium, met als gast een expert van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.


Verwachte deelnemers: Gediversifieerd publiek voornamelijk samengesteld uit burgers van Schaarbeek. Geschat aantal: 30


 • Organisator: Europe Direct Brussels

 • Datum evenement: 22/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 12u30 tot 14u30

 • Locatie (volledig adres): Bibliotheek Sésame, Schaarbeek


 • Website / telefoonnummer voor registraties:

EU BURGERBEVRAGING - «De toekomst van Europa: geef je mening!»

 • 20.00u | Verwelkoming | Focus over "Hoe burgerbevragingen een eerlijk debat over Europa en onze toekomst stimuleren?" door Oona Van Landuyt, team leader politieke rapportering en analyse, Europese Commissie
 • 20.10u | Introductie ‘De EU, waarom en verwezenlijkingen’ door prof. dr. Peter Bursens, Universiteit Antwerpen
 • 20.30u | Panelgesprek ‘De toekomst van Europa’ met Anneleen Van Bossuyt, Bart Staes en Tom Vandenkendelaere, Europarlementsleden en prof. dr. Peter Bursens, Universiteit Antwerpen
 • 21.45u | Slotconclusies door Chris Denys, VRT
 • 22.00u | Slot en drink

Moderator: Chris Denys, VRT


Debat over Europa aan de Universiteit Antwerpen

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 27/11/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Universiteit Antwerpen - Aula Rodestraat


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Milieu in de Europese Unie, welke uitdagingen voor de toekomst?

Discussie over het thema milieuvraagstukken voor de toekomst van Europa.

De deelnemers zullen worden uitgenodigd hun standpunten en bezorgdheden te uiten over milieuvraagstukken in de Europese Unie.

De discussie zal worden gemodereerd door de heer Martin Maréchal (onder voorbehoud), voorzitter van JEF Belgium, met als gast een expert van Natagora.(naam nog te bevestigen)


Verwachte deelnemers: Gediversifieerd publiek voornamelijk samengesteld uit burgers van Schaarbeek. Geschat aantal: 30


 • Organisator: Europe Direct Brussels

 • Datum evenement: 01/12/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 12u tot 14u

 • Locatie (volledig adres): Bibliotheek Sésame, Schaarbeek


 • Website / telefoonnummer voor registraties:

Migratie in Europa, hoe kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van morgen?

Discussie over de migratieproblematiek in de Europese Unie.

De deelnemers zullen worden uitgenodigd om hun standpunten en bezorgdheden te uiten over de uitdagingen inzake migratie in de Europese Unie.

De discussie zal worden gemodereerd door dhr. David-Pierre Marquet van het Internationale Rode Kruis Comité, met als gast mevr. Marie Polard, expert van het Belgische Rode Kruis (hoofd van de Dienst Sensibilisatie-Communicatie - Departement opvang van de asielzoekers).


Verwachte deelnemers: Gediversifieerd publiek voornamelijk samengesteld uit burgers van Schaarbeek. Geschat aantal: 30


 • Organisator: Europe Direct Brussels

 • Datum evenement: 13/12/18

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 12u30 tot 14u30

 • Locatie (volledig adres): Bibliotheek Sésame, Schaarbeek


 • Website / telefoonnummer voor registraties:

Debat over Europa aan de Université de Mons

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 19/02/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Salle Curie (Grands Amphithéâtres) Avenue du Champs de Mars 8, 7000 Mons


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Debat over Europa aan de Universiteit Kortrijk

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 26/02/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Kulak - Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Debat over Europa aan de Universiteit Gent

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 19/03/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Universiteit Gent


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Debat over Europa aan de Université de Liège

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 20/03/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Auditoire Lejeune Complexe Opéra, Place République Française 41, 4000 Liège


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Debat over Europa aan de Université Libre de Bruxelles

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 02/04/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): Université Libre de Bruxelles


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu

Debat over Europa aan de KU Leuven

Debat met Europarlementsleden georganiseerd door EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België in het kader van de Europese verkiezingen 2019 (ThisTimeImvoting).

Verwachte type deelnemers: studenten, bloggers, journalisten
Verwacht aantal deelnemers: 300


 • Organisator: EPLO Brussel – Bureau van het Europees Parlement in België

 • Datum evenement: 03/04/19

 • Begin- en eindtijd van het evenement: 20u tot 22u

 • Locatie (volledig adres): KULeuven


 • Website: europarl.be

 • E-mailadres voor registraties: epbrussels@ep.europa.eu