Formulieren | 4 actieve bezoekers 
Consulaat-Generaal van België in Casablanca 
Consulaat-Generaal van België in Casablanca
Uw link met het hart van Europa
 


 Zoeken
  
 

 

Handelsafdeling

Consulaire afdeling

Visumafdeling

Legalisatie

Tarieven


Inlichtingen

www.migreren.inburgering.be

Brochures over België

Invest in Belgium

Reisadviezen algemeen

Reisadvies Marokko

DOSZ

 

 

 

 

 
Welkom bij het Consulaat-Generaal in Casablanca

Contact met de consulaire dienst van het Consulaat-generaal in Casablanca

Om organisatorische redenen vragen wij u met aandrang de consulaire afdeling van het Consulaat generaal slechts te bellen indien u echt niet anders kunt.

De consulaire dienst is elke dag bereikbaar van 8.30 tot 13.30.

Onze medewerkers/sters stellen alles in het werk om elk individueel geval vlot en correct te behandelen, echter met inachtneming van de opgelegde regels.

Vermijd meermaals om dezelfde vraag te bellen: het is in ieders belang als onze medewerkers die tijd kunnen gebruiken voor een snelle behandeling van uw eigen dossier of dat van andere landgenoten.

Op veel administratieve en consulaire vragen vindt u een antwoord op onze site, waar een groot aantal praktische informatie vermeld staat.

Als u niet vindt wat u zoekt, kunt u ons eerst per e-mail contacteren: Casablanca@diplobel.fed.be. Onze medewerkers zullen zo snel mogelijk uw mails beantwoorden.

De receptie 05 22 43 17 80 blijft bereikbaar tot 16.00 voor uw dringende vragen.
               

Uurrooster consulaire dienst

      Sluitingsdagen 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISA

 

De visumaanvragers moeten hun dossier PERSOONLIJK indienen bij VISABEL, ons centrum voor de behandeling van de visumaanvragen. Noch het consulaat noch Visabel aanvaarden dossiers opgestuurd per post. 

 

Afspraak visa gezinshereniging:

De visumaanvragers voor gezinshereniging moeten hun dossier na afspraak bij VISABEL indienen (27 route d'Azemmour - Casablanca):

  • via telefoon: +212(0)522 94 18 18 (elke werkdag, behalve weekends en feestdagen, van 8u00 tot 16u00)

Visum familiebezoek/ vriendenbezoek/ toerisme en visum met het zicht op een huwelijk:

De visumaanvragers voor een visum familiebezoek/ vriendenbezoek/ toerisme en visum met het zicht op een huwelijk moeten hun dossier zonder afspraak bij VISABEL indienen (27 route d'Azemmour - Casablanca). (Uurrooster om een dossier in te dienen: 08h00 tot 15.00)

 

VISABEL 

27 route d’Azemmour – Casablanca – Maroc

Tel :+212 (0)522.94.18.18 

Fax :+212(0)522.94.00.16

E-mail : info.blmo@vfshelpline.com

Website: www.vfs-be-ma.com

 

Uurrooster om een dossier in te dienen: 08u00 tot 15u00
Uurrooster om een dossier te vervolledigen: 08u00 tot 11u00

Uurrooster om een paspoort op te halen: 08u00 tot 15u30

 

Om alles te weten over de procedure voor het indienen van een visumaanvraag: procedure visumaanvragen

 

 

VISA STUDENTEN: VANAF 05.06.2013

Het indienen van een dossier voor een studentenvisum kan elke woensdagochtend bij Visabel (van 08h00 tot 12u00) zonder afspraak. 

De studenten die hun dossier bij Visabel ingediend hebben bij Visabel moeten zich dezelfde dag in het consulaat melden om 14u00 met hun identiteitskaart en het bewijs van indienen van hun dossier bij Visabel.
Deze stap is verplicht voor het behandelen van de aanvraag door het consulaat.

 

Studeren in België: waarom vraagt het consulaat mijn vingerafdrukken als ik mijn visumaanvraag indien?

Het afnemen van vingerafdrukken maakt geleidelijk aan deel uit van de normale en gewone procedures voor elke visumaanvraag voor de Schengenruimte (visum C).

Met uitzondering van sommige vooraf omschreven categorieën, moet iedereen die een visum voor een kort verblijf aanvraagt vroeg of laat zijn vingerafdrukken laten afnemen, om het even welke zijn nationaliteit is.

Dat is al zo in sommige gebieden, om het even tot welk Schengenconsulaat u zich wendt.

Vanaf 15 maart 2014 zullen ook de onderdanen van derde landen die in België willen komen verder studeren hun vingerafdrukken geven bij het aanvragen van hun visum D in een Belgische ambassade of Belgisch consulaat in Afrika.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt niet langer dan twee minuten en geeft u dezelfde voordelen als de personen met een kort verblijf in de Schengenruimte:

  • deze procedure identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum;
  • ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen);
  • ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden.

 

LEGALISATIES

 

De te legaliseren documenten moeten ingediend worden bij VISABEL, ons centrum voor de behandeling van de legalisaties.

 

OPGEPAST !
DE DOCUMENTEN DIE BIJ VISABEL INGEDIEND WERDEN OM TE LEGALISEREN WORDEN DE VOLGENDE DAG AAN DE AANVRAGER TERUGGEGEVEN (EN NIET MEER DEZELFDE DAG) 

 

De te legaliseren documenten mogen door een derde persoon ingediend worden indien nodig. Noch het consulaat noch Visabel aanvaarden dossiers opgestuurd per post.

 

             VISABEL 

             27 route d’Azemmour – Casablanca – Maroc

             Tel.: +212 (0)522.94.18.18 

             Fax:+212(0)522.94.00.16

             E-mail: Info.blmo@vfshelpline.com

             Website: www.vfs-be-ma.com

 

VISABEL is elke werkdag van maandag tot en met vrijdag, behalve weekends en feestdagen, toegankelijk voor het publiek:

Uurrooster om een te legaliseren document in te dienen: van 08h00 tot 11h00

Uurrooster om een gelegaliseerd document af te halen: van 08h00 tot 15h30

 

 


Pagina:  1 

 
 

Angle rues M. Nouaima et Al Farabi 
20000 Casablanca
BP 15844
Marokko 

Telefoonnummer: +212(0)522.43.17.80

Faxnummer: +212(0)522.22.07.22

Algemeen e-mail: casablanca@diplobel.fed.be

GSM uitsluitend voor Belgen in nood in Marokko: +212(0)661.28.91.73

Geen enkele visuminformatie wordt meegedeeld via dit nummer


 

 

Copyright FOD Buitenlandse Zaken België en het Consulaat-Generaal in Casablanca