Formulieren | 4 actieve bezoekers 
Consulaat-Generaal van België in Casablanca 
Consulaat-Generaal van België in Casablanca
Uw link met het hart van Europa
 


 Zoeken
  
 

 

Focus on Belgium

Handelsafdeling

Consulaire afdeling

Visumafdeling

Legalisatie

Tarieven


Inlichtingen

www.migreren.inburgering.be

Brochures over België

Invest in Belgium

Reisadviezen algemeen

Reisadvies Marokko

DOSZ

 

 

 

 

 
Welkom bij het Consulaat-Generaal in Casablanca

Contact met de consulaire dienst van het Consulaat-generaal in Casablanca

Om organisatorische redenen vragen wij u met aandrang de consulaire afdeling van het Consulaat generaal slechts te bellen indien u echt niet anders kunt.

De consulaire dienst is elke dag bereikbaar van 8u30 tot 12u30.

Onze medewerkers/sters stellen alles in het werk om elk individueel geval vlot en correct te behandelen, echter met inachtneming van de opgelegde regels.

Vermijd meermaals om dezelfde vraag te bellen: het is in ieders belang als onze medewerkers die tijd kunnen gebruiken voor een snelle behandeling van uw eigen dossier of dat van andere landgenoten.

Op veel administratieve en consulaire vragen vindt u een antwoord op onze site, waar een groot aantal praktische informatie vermeld staat.

Als u niet vindt wat u zoekt, kunt u ons eerst per e-mail contacteren: Casablanca@diplobel.fed.be. Onze medewerkers zullen zo snel mogelijk uw mails beantwoorden.

De receptie 05 22 43 17 80 blijft bereikbaar tot 16.00 voor uw dringende vragen.
               

Uurrooster consulaire dienst

      Sluitingsdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISA

 

De visumaanvragers moeten hun dossier PERSOONLIJK indienen bij VISABEL, ons centrum voor de behandeling van de visumaanvragen. Noch het consulaat noch Visabel aanvaarden dossiers opgestuurd per post.

 

Afspraak visa gezinshereniging:

De visumaanvragers voor gezinshereniging moeten hun dossier na afspraak bij VISABEL indienen (Angle Bvd Abdelmoumen et Bvd ex- Felix Faure, Entrée C bureau N° 4 - Casablanca):

Website: www.vfs-be-ma.com
via e-mail: 
info.blmo@vfshelpline.com

 

Visum familiebezoek/ vriendenbezoek/ toerisme en visum met het zicht op een huwelijk:

De visumaanvragers voor een visum familiebezoek/ vriendenbezoek/ toerisme en visum met het zicht op een huwelijk moeten hun dossier zonder afspraak bij VISABEL indienen (Angle Bvd Abdelmoumen et Bvd ex- Felix Faure, Entrée C bureau N° 4 - Casablanca).

Uurrooster om een dossier in te dienen: 08u00 tot 14u00

 

VISABEL

Angle Bvd Abdelmoumen et Bvd ex- Felix Faure, Entrée C bureau N° 4 – Casablanca – Maroc

E-mail: info.blmo@vfshelpline.com

Website: www.vfs-be-ma.com

 

 

Om alles te weten over de procedure voor het indienen van een visumaanvraag: procedure visumaanvragen

 

 

VISA STUDENTEN

Het indienen van een dossier voor een studentenvisum kan elke woensdagochtend bij Visabel (van 08h00 tot 12u00) zonder afspraak.

De studenten die hun dossier bij Visabel ingediend hebben bij Visabel moeten zich dezelfde dag in het consulaat melden om 14u00 met hun identiteitskaart en het bewijs van indienen van hun dossier bij Visabel.

Deze stap is verplicht voor het behandelen van de aanvraag door het consulaat.

 

 

LEGALISATIES

Het Consulaat-Generaal van België in Casablanca en het centrum Visabel wensen u te wijzen op de toetreding op 30 juni jl. door het Koninkrijk Marokko tot de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961. Door deze toetreding wordt de verplichting tot legalisatie van openbare akten afgegeven door de Marokkaanse overheden afgeschaft. Dit Apostilleverdrag is in werking getreden voor Marokko op 14/08/2016.

Sinds deze datum kunnen daarom geen openbare akten meer voorgelegd worden ter legalisatie bij het centrum Visabel, maar dienen deze akten te worden voorzien van een apostille door de Marokkaanse bevoegde overheden.


Pagina:  1 

 
 

9 Rue Al Farabi
20070 Casablanca
Marokko 

Telefoonnummer: +212(0)522.43.17.80

Faxnummer: +212(0)522.22.07.22

Algemeen e-mail: casablanca@diplobel.fed.be

GSM uitsluitend voor Belgen in nood in Marokko: +212(0)661.28.91.73

Geen enkele visuminformatie wordt meegedeeld via dit nummer


 

 

Copyright FOD Buitenlandse Zaken België en het Consulaat-Generaal in Casablanca