Formulieren | Site map | 1 actieve bezoeker 
Consulaat van België in Johannesburg 
Consulaat van België in Johannesburg
Uw link met het hart van Europa
 


 Zoeken
  
 

 
 

 
Welkom


Belangrijke mededeling

Sinds 26 mei 2014 is in de Zuid-Afrika een nieuwe immigratiewetgeving  van toepassing. Deze is uitermate van belang wanneer u reist met minderjarigen (-18 jaar), er een langere tijd wil verblijven (+ 3 maanden) of wanneer u er zich definitief wilt vestigen. Voor de laatste ontwikkelingen in deze Zuid-Afrikaanse materie, klik op volgende link.

Vanaf 06 juni 2013 zijn alle visumaanvragers verplicht in persoon te verschijnen voor de afname van de biometrische gegevens. Kinderen onder de 12 jaar zijn hiervan vrijgesteld. Visumaanvragen ingediend via de post, koerierdienst of reisagentschappen kunnen niet meer aanvaard worden.

 


Openingsuren

Het Consulaat van België is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen (2016).
Het Consulaat van België is op iedere werkdag tijdens de lunchpauze gesloten van 13.00 tot 13.30 uur.

Belgische administratie

Open voor het publiek:

Maandag tot vrijdag van 08u00 - 13u00 en van 13u30 – 16.00
Telefonische inlichtingen ivm Belgische administratie: maandag tot vrijdag van 08u30 - 12u30 en van 13u30 – 15.30

Paspoortaanvragen:
Maandag tot vrijdag van 13u30 - 15u30
Afspraak voor paspoortaanvragen is verplicht. De aanvrager – vanaf 6 jaar – dient zich in persoon  aan te melden, op de dag van de afspraak.

Voor info over paspoort- en identiteitskaartaanvragen, aanvraagformulieren, prijs en bankgegevens, klik op www.diplomatie.be/johannesburg/default.asp -> passports/ID cards

Visumaanvragen/afhalingen
Maandag tot vrijdag van 08.30 -12.30
Telefonische inlichtingen voor visa: maandag tot vrijdag van 14.00-15.00
Afspraak voor visumaanvragen is verplicht. 

Online afsprakensysteem voor paspoort- en visumaanvragen kunnen gemaakt worden via volgende link:
https://server22.securedata-trans.com/ap/belgianconsulateinjohannesburg/index.php?page=10

Iedere aanvrager is verplicht een afspraak via het afsprakensysteem te maken, met vermelding van zijn persoonlijke contactgegevens. Voor groepsaanvragen dient één afspraak per lid van de groep gemaakt te worden.

 

Adres

158, Jan Smuts Building
Walters Avenue, 9 - 3d floor West Core, Rosebank
2196 – Johannesburg

Google maps - Wegbeschrijving

PO Box 3431
Parklands 2121

T: + (27)(0)  11 912.96.00
F: + (27) (0) 11 447.54.96

E-mail:
Johannesburg@diplobel.fed.be (Belgische informatieaanvragen)
Visa.johannesburg@diplobel.fed.be (visuminlichtingen, graag vermelden van voor- en achternaam en eventueel visumreferentienummer)

In geval van nood, buiten de diensturen, niet voor visa: +27 82 458 8026

Rechtsgebied

Het Consulaat van België in Johannesburg behartigt de Belgische consulaire belangen in de volgende provincies en landen.>> Lees meer

Statement on the South African Citizenship Amendment

Media release

 

Nieuws over dubbele nationaliteit

HOUDERS VAN ZOWEL BELGISCHE ALS ZUID-AFRIKAANSE PASPOORTEN

 

STAATSKOERANTWET NR. 17 VAN 15 SEPTEMBER 2004


>> Lees meer

Invoer van wapens
Bezoekers aan ZA die wapens wensen in te voeren om te jagen moeten hiervoor een SAP 520 – Temporary Import Application invullen.
>> Lees meer

Studeren in België: waarom vraagt het consulaat mijn vingerafdrukken als ik mijn visumaanvraag indien?

Het afnemen van vingerafdrukken maakt geleidelijk aan deel uit van de normale en gewone procedures voor elke visumaanvraag voor de Schengenruimte (visum C).

Met uitzondering van sommige vooraf omschreven categorieën, moet iedereen die een visum voor een kort verblijf aanvraagt vroeg of laat zijn vingerafdrukken laten afnemen, om het even welke zijn nationaliteit is.

Dat is al zo in sommige gebieden, om het even tot welk Schengenconsulaat u zich wendt.

Vanaf 15 maart 2014 zullen ook de onderdanen van derde landen die in België willen komen verder studeren hun vingerafdrukken geven bij het aanvragen van hun visum D in een Belgische ambassade of Belgisch consulaat in Afrika.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt niet langer dan twee minuten en geeft u dezelfde voordelen als de personen met een kort verblijf in de Schengenruimte:

  • deze procedure identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum;
  • ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen);
  • ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden.

 
Copyright FOD Buitenlandse Zaken België en het Consulaat-Generaal van België Johannesburg