Afbeeldingen | Formulieren | Site map | 4 actieve bezoekers 
Fullxml
Ambassade van België in Rabat 
Ambassade van België in Rabat
Uw link met het hart van Europa
 


 Diensten
 • Consulaire Diensten

 • Diensten Algemeen

 • Formulieren

 • Who is Who

 •  

   Zoeken
    
   

   Archive
 • Behoud van de Belgische nationaliteit 

 • Migreren naar Vlaanderen 

 • Uw belgisch rijbewijs inruilen voor een Marokkaans rijbewijs 

 • Reis Wijs! 

 • Consulaire bijstand in het buitenland: Belgen in nood, gevangenen... 

 • Reisdocumenten voor Belgen die naar Marokko reizen. 

 • Inschrijving 

 • Reisadvies 

 • Visa 

 • Legalisatie - Apostille 

 • Huwelijk 

 •  

   
  Consulaire Diensten

  Uw belgisch rijbewijs inruilen voor een Marokkaans rijbewijs
  1. Het verplicht inruilen van het rijbewijs voor Belgen die in Marokko verblijven.
  2. Belgische reglementering in geval van verlies of diefstal.

  Het Toepassen van het artikel nr. 52-05 van de nieuwe Marokkaanse wegenverkeerswet heeft als gevolg het inruilen van het Belgische rijbewijs door een Marokkaans rijbewijs voor Belgen die in Marokko wonen.

  De nieuwe wegenverkeerswet, die in werking is getreden op 1 oktober 2010 heeft als doel het verbeteren van de controle van het verkeer.

  Gelet op de wederzijdse erkenning van rijbewijzen tussen België en Marokko, moeten Belgen die in Marokko wonen hun Belgische Rijbewijs inruilen met een Marokkaans rijbewijs.

  Doen zij dat niet dan riskeren ze een boete, het in beslag nemen van het voertuig en het ontzeggen van de rijvergunning voor een periode van 3 maanden.

  Daarbij kan tevens de verzekeraar de schadevergoeding weigeren te betalen aan de overtredende bestuurder in geval van een verkeersongeval.

  Buitenlanders die langdurig in Marokko verblijven moeten hun geldige buitenlandse rijbewijs binnen het jaar van hun aankomst in Marokko inruilen.

  Documenten die vereist zijn voor de uitwisseling van een buitenlands rijbewijs

  • "Formule IIP" naar behoren ingevuld en ondertekend door de aanvrager
  • Het bewijs van de identiteit van de aanvrager
  • Een ontvangstbewijs voor de betaling van het zegelrecht en service kosten

  -         Een medisch attest binnen de 3 laatste maanden door een erkend arts een verklaring betreffende de medische geschiktheid ( lichamelijk en geestelijk ) van de aanvrager.

  -         Twee recente pasfoto's van het gezicht, kleur, grootte 35x45 mm, witte achtergrond

  -         Het originele ‘geldig’ buitenlandse rijbewijs in combinatie met de vertaling in het Arabisch of Frans, als het rijbewijs is geschreven in een andere taal dan deze twee talen

   

  Nota betreffende de Belgische wetgeving

  Het Koninklijk Besluit van 5 september 2002 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 25 september 2002 bepaalt o.m. dat Belgen die in België zijn uitgeschreven en in het buitenland (buiten de Europese Economische Ruimte) het slachtoffer werden van verlies of diefstal van hun rijbewijs, een duplicaat kunnen bekomen van dit document in de laatste Belgische gemeente van inschrijving op voorwaarde dat ze in een diplomatiek of consulaire post zijn ingeschreven en houder zijn van een Belgische identiteitskaart voor een in het buitenland wonende Belg.
  Er dient een attest opgesteld door de buitenlandse overheden voorgelegd te worden.


  Copyright FOD Buitenlandse Zaken België en de Ambassade van België in Rabat